Wednesday, February 02, 2022

kosmiske spørsmål og andre dikt: de utvalgte diktene: tospråklig antologi (portugisisk - norsk) (Norwegian Edition)

 


kosmiske spørsmål og andre dikt: de utvalgte diktene: tospråklig antologi (portugisisk - norsk) (Norwegian Edition) 

Forfatterens/oversetterens notat


Den poetiske oversettelsen, eller «transcreation», for å bruke et begrep oppfunnet av den berømte poeten og oversetteren Haroldo de Campos, er den vanskelige oppgaven med å bringe innflytelse fra poesi og oppfinnsomhet til originalspråket. Ut fra denne antakelsen er det lett å innse behovet for dybdekunnskap, både om originalspråket og målspråket.

Diktene i denne antologien ble opprinnelig skrevet på portugisisk og ble valgt av forfatteren og oversetteren av diktene fra hans fem første publiserte bøker: livet føler seg selv (2003), den tredje bredden uten elven (2004), jeg bor ved siden av inne (2006), nesten et døgn (2006) og ved elven, mungubas (2006). Det er derfor totalt 44 (førtifire) dikt som har til hensikt å samle en visjon om denne første fasen av dikteren. Hensikten er å gi det dansktalende publikum en første kontakt med poesi fra den samtidige brasilianske poeten Marcos Freitas.

No comments: